top of page

mintay papers
DT call

OPEN INTERNATIONALLY

 

This DT CALL runs from May 7TH TILL MAY 30TH.

 

Term: July 2023 - end of  December 2023 with a possibility of continuation

 

 

It's time to reorganize our Dream Team and we are ready again to start new cooperations with makers out there.

 

We would like to invite few more people to our Dream Team - maybe it's an offfer for you?

 

For our Dream Team we are looking people, who are:

 

 • versatile, creative and good in making diverse types of projects (cards, albums, layouts, home decors) and are able to beautifully photograph them.

   

 • conscientious, cultural and dispositional, checking their FB daily, ready to interact through our FB group and good in meeting deadlines.

   

 • experienced in being on Design Team and knowing how to promote the brand through their creation.

   

 • speaking English on communicative level.

   

 • having basic skills of photo editing, cropping, trimming, inserting a watermark

   

 • active in social media like Facebook, Instagram, YouTube and blog.

   

 • able to create two projects per month on time with schedule.

   

 • not overwhelmed with other obligations

   

much appreciated: activity and experience in leading creative workshops, experience in recording videos / live shows.

 

 

 

From our side we offer:

 

 • cooperation with a fast growing brand having strong position on international market

   

 • free of charge Mintay Papers products (with free shipping, of course) to create DT projects and even much more, one a quarter we ship to DT our full new release

   

 • promotion of designers on Mintay Papers social media

   

 • preferential conditions for purchasing our products for classes

   

 • the possibility of promotion during trade fairs and conventions

   

 • support at every stage of cooperation, both creative, product and personal

   

 • a warm, family atmosphere in the team, integration and motivation for creative development

   

 • special gratifications for all tasks performed in addition to ordinary commitments

   

 • impact on the development of our brand's product offer

   

 • possibility to cooperate with our wholesale customers (shops, distributors)

   

 

 

To apply we kindly ask you to:

 

 • e-mail us at: dreamteam@mintaypapers.com with a title "DT CALL - YOUR COUNTRY"

   

 • introduce yourself in a few, short sentences

   

 • list all your current Design Teams

   

 • include links to your social media, where you post regularly and promote your art: Facebook, Instagram, blog, YouTube channel

   

 • please DO NOT INCLUDE any photos in attachment

   

 

 

LET'S DO SOMETHING CREATIVE TOGETHER!

 

 

************************************************

 

 

NABÓR DO DREAM TEAMU MINTAY PAPERS

 

 

 

Czas trwania naboru: 7 maja - 30 maja, 2023

 

Czas trwania współpracy: lipiec - koniec grudnia 2023 z możliwością przedłużenia

 

 

 

Nadszedł czas kiedy reorganizujemy nasz Dream Team i ponownie otwieramy się na bliższą współpracę z twórcami.

 

Obecnie chcielibyśmy zaprosić kilka dodatkowych osób do naszego zespołu projektowego - być może ta oferta okaże się interesująca właśnie dla Ciebie?

 

 

Do naszego Dream Teamu szukamy osób, które są:

 

 • wszechstronne, tworzące różnorodne prace (kartki, albumy, layouty, mixed media, home decor) i potrafiące je pięknie sfotografować. 

   

 • sumienne, kulturalne i dyspozycyjne, przygotowane na szybką reakcję i stały kontakt poprzez grupę na FB oraz dotrzymujące terminów.

   

 • mające doświadczenie w zespołach DT i wiedzę na temat sposobów promowania marki poprzez twórczość.

   

 • posiadające podstawowe umiejętności obróbki zdjęć, kadrowania, przycinania, wstawiania znaku wodnego

   

 • posługujące się j. angielskim w stopniu komunikatywnym - wewnątrz naszego międzynarodowego zespołu porozumiewamy się w j. angielskim.

   

 • regularnie aktywne w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, Instagramie, You Tubie, blogu.

   

 • będą w stanie przygotować 2 oryginalne projekty miesięcznie w wymaganym terminie, z zaznaczeniem, że będą to projekty stworzone wyłącznie w ramach naszego DT.

   

 • nie są nadmiernie obciążone innymi zobowiązaniami

   

 • mile widziane: aktywność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kreatywnych, doświadczenie w nagrywaniu filmów video.

   

 

Ze swej strony oferujemy:

 

 • współpracę z dynamicznie rozwijającą się marką, z silną pozycją na rynku międzynarodowym

   

 • bezpłatny, startowy pakiet produktów Mintay Papers oraz raz na kwartał uzupełnienie nowościami.

   

 • promocję twórców w mediach społecznościowych Mintay Papers

   

 • preferencyjne warunki nabywania naszych produktów na warsztaty

   

 • możliwość promocji podczas branżowych targów, również międzynarodowych

   

 • wsparcie na każdym etapie współpracy, zarówno twórcze, produktowe jak i personalne

   

 • ciepłą atmosferę w zespole, integrację i motywację do twórczego rozwoju

   

 • specjalne gratyfikacje za wszelkie zadania wykonane ponad zwykłe zobowiązania

   

 • realny wpływ na rozwój oferty produktowej naszej marki

   

 • możliwość bezpośredniej współpracy z naszymi klientami (sklepami, dystrybucją)

   

 

 

Aby aplikować, uprzejmie prosimy:

 

 • wyślij do nas zgłoszenie na: dreamteam@mintaypapers.com tytułując je: "NABÓR DO DT - POLSKA"

   

 • przedstaw się w kilku krótkich zdaniach

   

 • prosimy o listę innych DT, z którymi obecnie współpracujesz

   

 • prosimy również o przesłanie linków do wszelkich miejsc społecznościowych, w których regularnie i aktywnie promujesz swoją twórczość: blog/fanpage na Facebooku/Instagram/YouTube etc. 

   

 • prosimy NIE WYSYŁAĆ żadnych zdjęć w załączniku

   

ZAPRASZAMY - ZRÓBMY WSPÓLNIE COŚ KREATYWNEGO!

mintay papers
dream team

MINTAY PAPERS DREAM TEAM 2023

TO SEE AMAZING CREATIONS AND TUTORIALS STRAIGHT FROM OUR SUPER TALENTED TEAM – PLEASE VISIT OUR SOCIAL MEDIA PLACES:

FACEBOOK FANPAGE

INSTAGRAM

YOUTUBE

and be sure to join us in our Mintay Fans group:

MINTAY PAPERS INSPO PLACE

bottom of page